Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2013

5767 c63a
Reposted fromnudes nudes viawojtku wojtku

December 15 2009

7088 5239

October 30 2009

nawiązał znajomości z: Ludzie z ilorazem inteligencji powyżej 120 ( Ø TYLKO ELITA Ø )
nasza-klasa.pl - Strona główna

URAA! To działa! Kiedy wkleiłeam tę wiadomośc,to automatycznie dostałeam 350 €urogąbek! To narawdę działa! Wklej to na swojego Śledzika! Dostaniesz 350 €urogąbek! Hura! Już wysylam  prezenty!; )
— nasza-klasa.pl - Strona główna

Nie MAM już śledzika i mam 300 eurogąbek wklejcie to a po chwili ”
naciśnijcie CTR
— nasza-klasa.pl - Strona główna

October 17 2009

Nie MAM już śledzika i mam 300 erogąbek wklejcie to a po chwili naciśnijcie CTRL
nasza-klasa.pl - Strona główna
Zespół Nasza Klasa informuje: w celu usuniecia sledzika obiegnij swoj dom dwa razy, zrob 40 pajacykow i stan na glowie.
nasza-klasa.pl - Strona główna

October 07 2009

Reposted byiaixadventuretime

October 01 2009

Falubaz- Mistrzem Polski wklej to do swojego śledzika , a 18go października Falubaz naprawdę zostanie Mistrzem Polski! :> w końcu coś konkretnego:)
nasza-klasa.pl - Strona główna
3273M-D38113M <-- Wklej cala ta wiadomosc, razem z tym kodem na sledzika, a on zniknie NATYCHMIAST! Potwierdzone przez administratora portalu Nasza-Klasa.pl!
nasza-klasa.pl - Strona główna

September 29 2009

5P13RD4L4J 6UP1 5L3D21U
nasza-klasa.pl - Strona główna

September 28 2009

Nareszcie usunełam śledzia Wklej to na swojego śledzika po czym wciśnij ALT
nasza-klasa.pl - Strona główna

September 27 2009

Aby wyłaczyć śledzika wciśnij Alt + F4 i odrazu śledzik zniknie jesli nie stawiam piwo...
nasza-klasa.pl - Strona główna
reuptake: na #śledzik'u już wklejają łańcuszek "uwolnij romana polańskiego"?
BLIP
wklej to na swojego a automatycznie sie wyłonczy (poczekaj 10sec.) TO DZIAŁA !!!!! ;)
nasza-klasa.pl - Strona główna

September 25 2009

Ja już nie mam śledzika wklej to na swojego śledzia i naciśnij F4
nasza-klasa.pl - Strona główna
JUPI usunelo mi sledzika ,wklej to na swojego a automatycznie sie wylaczy ( poczekaj 10sec.)
nasza-klasa.pl - Śledzik

September 24 2009

J35T3M-1D10T4-B0-WK73J4M-74NCUSZKI 
— sledzik.pl
Reposted bydzwiedziu dzwiedziu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl